Geltende Gesetze und Verordnungen (SGV. NRW.)  mit Stand vom 19.10.2021

21 / 27

Artikel 8
Geldigheidsvereisten voor maatregelen
van grensoverschrijdende samenwerking

1. De in artikel 2, tweede lid, voorziene vormen van samenwerking kunnen slechts rechtsgeldig worden overeengekomen en gewijzigd, indien de bepalingen van het recht van de Staat van de deelnemende territoriale gemeenschappen of autoriteiten over

1. de bevoegdheid en de besluitvorming van de organen van de territoriale gemeenschappen of autoriteiten,

2. vormvoorschriften,

3. goedkeuring en

4. openbaarmaking

in acht zijn genomen.

2. Territoriale gemeenschappen of autoriteiten als bedoeld in artikel 1 wijzen de territoriale gemeenschappen of autoriteiten die in andere Overeenkomstsluitende Staten zijn gevestigd op de vereisten die het eerste lid stelt.

Fußnoten:

Fn1

GV. NW. 1991 S. 530.

Fn2

s. hierzu Bek. v. 4. 5. 1993 (GV. NW. S. 260)